Barnomsorg och utbildning

Grundskolor

Grundskolor i Herrljunga kommun.

Kunskapskällanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolans egna sida

Fritidsgård Freetime

För dig som går på högstadiet till och med det året du fyller 19 år

Vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun.

Läsårstider

Lov och studiedagar i Herrljunga kommun.

Familjecentralen

Mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasieskolan. Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen vars uppgift är att driva verksamheten.

För verksamheterna är det rektorn eller förskolechefen som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen.