Barnomsorg och utbildning

Läsårstider

HT2017 och VT2018

Grundskolor

Grundskolor i Herrljunga kommun.

Skolmåltider

Se aktuella matlistor här

Kunskapskällanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolans egna sida

Bildningsnämnden

Kallelser och protokoll

Vklass

Hur fungerar Vklass?

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasieskolan. Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen vars uppgift är att driva verksamheten.

För verksamheterna är det rektorn eller förskolechefen som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen.

Nyheter inför läsåret 2018
Riksdagen har den 15 november 2017 beslutat om obligatotorisk 10 årig skolgång. Det innebär att från hösten 2018 har barn mellan 6 och 16 år skolplikt samt att förskoleklass blir obligatorisk.

Regeringen har även tagit beslut gällande förändrad timplan vilket påverkar framförallt ämnet moderna språk. Tidigare har möjligheten funnits att enbart ha moderna språk i åk 7-9, men från och med kommande läsår läggs en del av tiden i åk 6.

Mer inforamtion kring detta kommer under våren 2018. Har du frågor kring detta kan du kontakta oss på bildningskontoret.