Barnomsorg och utbildning

Läsårstider

HT 2018, 2019 och VT 2019, 2020

Grundskolor

Grundskolor i Herrljunga kommun.

Skolmåltider

Se aktuella matlistor här

Kunskapskällanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolans egna sida

IST E-tjänst barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om barnomsorg, schema, uppsägning med mera.

Familjecentralen

Mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasieskolan. Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen vars uppgift är att driva verksamheten.

För verksamheterna är det rektorn eller förskolechefen som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen.