Personal och arbetsområden

Elevhälsan uppgift är att stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal så att hälsa och positiv utveckling främjas.

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Elevhälsans arbete bygger därför på kontinuitet, professionalitet och delaktighet.

Skolkuratorer

  • Erbjuder samtal individuellt och i grupp.
  • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till skolpersonal.
  • Gör sociala utredningar.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolkuratorer

E-post

Telefon

Helena Rusk
Altorpskolan och Horsbyskolan 4-6, samt Molla

epost

0513-174 12

Anna-Karin Borhammar
Horsbyskolan F-3 och Kunskapskällan

epost

0513-173 15

Christina Backenfall
Mörlandaskolan och Fyr-skolan

epost

0513-173 87

Skolpsykolog

  • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till personal och föräldrar med barn i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i frågor gällande barns utveckling och behov på olika områden.
  • Gör utredningar av skolelever utifrån olika frågeställningar, såsom inlärningssvårigheter m.m.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolpsykolog

E-post

Telefon

Dagmar Olsson
Kunskapskällan

Dagmar.Olsson
@admin.herrljunga.se

0513 - 174 04

Skolsköterska

  • Erbjuder hälsobesök och hälsosamtal, bistår med viss sjukvård,ger rådgivning i Hälso- och sjukvårdsfrågor samt utför vaccinationer enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
  • Medverkar i frågor om elevernas arbetsmiljö, utför hälsopedagogiskt arbete och ger medicinsk yrkesvägledning.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolsköterskor

E-post

Telefon

Annika Berg Davidsson
Altorpskolan

Mottagningstider
Mån 13.00 - 14.30
Tisd 13.00 - 14.30
Ons 11.00 - 12.00
Tor 11.30 - 12.00
Fre Endast akuta besvär


0513 - 174 13

Katrin Boqvist Palmén
Horsbyskolan

Katrin.Boqvist-Palmen
@admin.herrljunga.se

0513 - 174 44

Anita Hjalmarsson
Kunskapskällan och Molla skola

Anita.Hjalmarsson
@admin.herrljunga.se

0513 - 173 14

Katarina Hägerå
Fyr-skolan och Mörlandaskolan


 0513 - 174 54

Skollogoped

  • Erbjuder konsultation, rådgivning och kompetensutveckling till personal i förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i frågor gällande tal, språk och kommunikation.
  • Kurser, och uppföljningar, i tecken som stöd kan erbjudas.

Johanna Åberg
Mobil. 0731-48 62 81

Skolläkare

Altorpskolan: Karin E Hallberg. Tidsbokning via skolsköterskan.