Förskola och barnomsorg, 0-5 år

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans uppdrag

Innebörden av förskolans uppdrag kan sammanfattas som att den ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad) som också är vägledande för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg i enskild regi finns i Knattebo, Remmene bygdegård, och huvudman är Svenska Kyrkan.

Öppen förskola

Öppen förskola är belägen i vårdcentralen i Herrljunga tätort. Den är en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, mödra- och barnavårdcentralen samt bildningsförvaltningen. Den vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. På ett flertal platser runt om i kommunen erbjuds öppen förskola i enskild regi.