Öppen förskola

På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Två förskollärare, Marita Karlsson och Ann-Christine Saxberg-Karlsson, ansvarar för verksamheten. Ofta finns även socialrådgivare Ann Johansson tillgänglig.

Öppettider:

 • Måndag kl. 9-12 (0-6 år)
 • Tisdag kl. 10-12 (Babyöppet 0-12 mån)
 • Tisdag kl. 13-16 (0-6 år)
 • Torsdag kl. 9-12 (0-6 år)

Sångstund:

 • Måndag kl. 10.00   Hopp & Skutt
 • Tisdag kl. 10.45      Babysång
 • Tisdag kl. 14.00      Sjunga och spela
 • Torsdag kl. 10.00   Sång och lekfullt lärande

Här kan du…..

 • Komma och gå som du vill under våra öppettider, det är kostnadsfritt.
 • Tillsammans med ditt barn leka, skapa i målarvrån, läsa böcker, spela spel eller ”bara vara”.
 • Delta i sångsamlingen.
 • Fika till självkostnadspris eller ta med egen fika.
 • Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
 • Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.

Fokusområde:

Under hösten 2019 vill vi lyfta fram lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Detta gör vi t.ex. genom att erbjuda nytt material som stimulerar till lek och fantasi. Vi har ett inslag i sångstunden på torsdagar som kan bli till ett lustfyllt lärande. Vi vill inspirera till kreativitet med hjälp av nytt material i målarvrån. Slutligen kommer det finnas texter om lekens betydelse på väggen i köket, som vuxna kan ta del av.

Tematräffar:

I Öppna förskolan erbjuds med jämna mellanrum olika Tematräffar, då vi får besök av någon "expert" som informerar, håller en miniföreläsning eller bara finns med i verksamheten. Under hösten 2019 är följande tillfällen planerade:

 • Tisd. 17 sept. 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Torsd. 19 sept. 9.00-12.00 Barns språkutveckling. Logoped Maria Naeslund och barnbibliotekarie Anna Linderoth.
 • Tisd. 22 okt. 10.00-12.00 Kommunens och kooperativens barnomsorg. Förskolehandläggare Eva Olsson samt representanter från kooperativen.
 • Torsdag 31 okt. 9.15-10.00 Syskonrelationer. BHV-psykolog Tone Haugerud.
 • Torsd. 14 nov. 10.00 Familjecentralens Matkassen. Tema: Små barns mat - råd och recept. Dietisterna Julia Backlund och Tina Dahlberg.
 • Tisd. 19 nov. 9.30 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Torsd. 28 nov. Förskolans specialpedagoger, Malin Sanfridsson och Anna-Lena Florén, samtalar och svarar på frågor.
 • Torsd. 5 dec. 9.30-12.00 Barnbibliotekarie Anna Linderoth visar böcker och samtalar.
  VÄLKOMMEN!