Öppen förskola

På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Två förskollärare, Marita Karlsson och Ann-Christine Saxberg-Karlsson, ansvarar för verksamheten. Ofta finns även socialrådgivare Ann Olsson tillgänglig.

På grund av nya Covid-rekommendationer bedriver vi tills vidare verksamhet enligt följande:

 • Barnvagnspromenad tisdagar med start kl. 10.00. Samling vid Vårdcentralens entré.
 • Vi håller dessutom öppet måndag 9-12, tisdag 13-16 samt torsdag 9-12. Då erbjuds familjer med barn 0-6 år att komma och leka och prata en stund. Detta blir ett sätt för oss att hålla kontakt samt ett sätt för er att bryta isolering en stund. Vi tar emot en familj åt gången och håller avstånd! Anmälan på 0513-17080.

Ingen sångstund eller fika så länge dessa begränsningar pågår

 • Måndag kl. 10.00 Hopp & Skutt
 • Tisdag kl. 10.45 Babysång
 • Tisdag kl. 14.00 Sång och lek
 • Torsdag kl. 10.00 Sång och lekfullt lärande

Här kan du…..

 • Komma och gå som du vill under våra öppettider, det är kostnadsfritt.
 • Tillsammans med ditt barn leka, skapa, läsa böcker, eller ”bara vara”.
 • Delta i sångsamlingen.
 • Ta med egen fika att äta.
 • Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
 • Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.

Tag gärna med sittunderlag! Vi kommer plocka ut visst material inifrån för att öka möjligheten till olika lekar. Vi hjälps alla åt att tänka på restriktionerna angående Covid 19.

Fokusområde:

Under hösten 2020 vill vi lyfta fram ämnet matematik i vår verksamhet. I förskolans läroplan kan man läsa följande om ämnet matematik:

Förskolan ska sträva efter att varje barn.....

.....utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

.....utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

.....utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

.....utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa ett resonemang.

Vi kommer under hösten ge gott om exempel på hur barn kan få möjlighet att utveckla dessa förmågor både i förskola och hemma. Detta kommer ske både i sångstunden och övriga aktiviteter.

Tematräffar:

I Öppna förskolan erbjuds med jämna mellanrum olika Tematräffar, då vi får besök av någon "expert" som informerar, håller en miniföreläsning eller bara finns med i verksamheten. Hittills är följande tillfällen bokade. Information kommer även finnas på Facebooksidan.

Träffarna kommer ske utomhus!

 • Tisdag 15 september 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Måndag 21 sepember 10.00 Rörelseinspiration för hela familjen. Utdelning av Familjecentralens gympapåse. Sjukgymnast Anna Jullander.
 • Måndag 12 oktober 10.00v Familjecentralens Matkasse. Dietisterna Julia Backlund och Tina Dahlberg. Tema:
 • Torsdag 15 oktober 9.30 BHV-psykolog Linnea Hultgren pratar om Barn och skärmar.
 • Tisdag 17 november 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
  VÄLKOMMEN!