Öppen förskola

OBS! OBS! OBS!

Under tiden 1 juli-16 augusti har Öppna förskolan sommaruppehåll.

Vi vet ännu inte hur hösten kommer se ut med tanke på Corona, men troligtvis kommer vi bedriva Öppen förskola utomhus ytterligare en tid.

Mer info kommer i vecka 33. Information kommer även ges via Facebook och anslag på Familjecentralen!


På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Två förskollärare, Marita Karlsson och Ann-Christine Saxberg-Karlsson, ansvarar för verksamheten. Ofta finns även socialrådgivare Ann Johansson tillgänglig.

Öppettider:

 • Måndag kl. 9-12 (0-6 år)
 • Tisdag kl. 10-12 (Babyöppet 0-12 mån)
 • Tisdag kl. 13-16 (0-6 år)
 • Torsdag kl. 9-12 (0-6 år)

Sångstund:

 • Måndag kl. 10.00   Hopp & Skutt
 • Tisdag kl. 10.45      Babysång
 • Tisdag kl. 14.00      Sjunga och spela
 • Torsdag kl. 10.00   Sång och lekfullt lärande

Här kan du…..

 • Komma och gå som du vill under våra öppettider, det är kostnadsfritt.
 • Tillsammans med ditt barn leka, skapa i målarvrån, läsa böcker, spela spel eller ”bara vara”.
 • Delta i sångsamlingen.
 • Fika till självkostnadspris eller ta med egen fika.
 • Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
 • Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.


Fokusområde:

Under hösten 2020 vill vi lyfta fram ämnet matematik i vår verksamhet. I förskolans läroplan kan man läsa följande om ämnet matematik:

Förskolan ska sträva efter att varje barn.....

.....utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

.....utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

.....utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

.....utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa ett resonemang.

Vi kommer under hösten ge gott om exempel på hur barn kan få möjlighet att utveckla dessa förmågor både i förskola och hemma. Detta kommer ske både i sångstunden och övriga aktiviteter.


Tematräffar:

I Öppna förskolan erbjuds med jämna mellanrum olika Tematräffar, då vi får besök av någon "expert" som informerar, håller en miniföreläsning eller bara finns med i verksamheten. Under hösten 2020 är hittills två tillfällen fastställda. Nedan syns även de teman som förhoppningsvis ska genomföras. Vi kompletterar med datum i början av höstterminen. Information kommer även finnas på Facebooksidan.

Troligtvis kommer dessa träffar ske utomhus under Coronakrisen.

 • Tisd. 15 sept. 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Barnbibliotekarie Anna Linderoh ger tips om böcker och goda läsvanor.
 • BHV-psykolog Linnea Hultgren pratar om Barn och skärmar.
 • Barnomsorg. Kommunens handläggare Eva Olsson samt representanter från Kooperativen medverkar.
 • Familjecentralens Matkassen. Dietisterna Julia Backlund och Tina Dahlberg. Tema: Klimatsmart mat för familjen.
 • Tisd. 17 nov. 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Rörelseinspiration för hela familjen. Utdelning av Familjecentralens gympapåse. Sjukgymnast Anna Jullander.
 • Besök av förskolans specialpedagoger.
  VÄLKOMMEN!