Öppen förskola

OBS! OBS! OBS!

Just nu bedrivs ingen Öppen förskola p.g.a. Coronaviruset!

På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Två förskollärare, Marita Karlsson och Ann-Christine Saxberg-Karlsson, ansvarar för verksamheten. Ofta finns även socialrådgivare Ann Johansson tillgänglig.

Öppettider:

 • Måndag kl. 9-12 (0-6 år)
 • Tisdag kl. 10-12 (Babyöppet 0-12 mån)
 • Tisdag kl. 13-16 (0-6 år)
 • Torsdag kl. 9-12 (0-6 år)

Sångstund:

 • Måndag kl. 10.00   Hopp & Skutt
 • Tisdag kl. 10.45      Babysång
 • Tisdag kl. 14.00      Sjunga och spela
 • Torsdag kl. 10.00   Sång och lekfullt lärande

Här kan du…..

 • Komma och gå som du vill under våra öppettider, det är kostnadsfritt.
 • Tillsammans med ditt barn leka, skapa i målarvrån, läsa böcker, spela spel eller ”bara vara”.
 • Delta i sångsamlingen.
 • Fika till självkostnadspris eller ta med egen fika.
 • Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
 • Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.


Fokusområde:

Under våren 2020 vill vifortsätta lyfta fram lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Detta gör vi t.ex. genom att erbjuda nytt material som stimulerar till lek och fantasi. Vi har ett inslag i sångstunden på torsdagar som kan bli till ett lustfyllt lärande. Vi vill inspirera till kreativitet med hjälp av nytt material i målarvrån. Slutligen kommer det finnas texter om lekens betydelse på väggen i köket, som vuxna kan ta del av.

Tematräffar:

Så länge Öppna förskolan hålls stängd kommer inte heller dessa tematräffar att hållas!

I Öppna förskolan erbjuds med jämna mellanrum olika Tematräffar, då vi får besök av någon "expert" som informerar, håller en miniföreläsning eller bara finns med i verksamheten. Under våren 2020 är följande tillfällen planerade:

 • Tisd. 25 feb. 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
 • Torsdag 27 feb. 9.00-12.00 Bibliotekarie Petra Lindner ger tips om böcker och goda läsvanor.
 • Torsdag 19 mars 9.30-10.00 BHV-psykolog Tone Haugerud pratar om Barn och skärmar.
 • Tisd. 31 mars 10-12 Barnomsorg. Kommunens handläggare Eva Olsson samt representanter från Kooperativen medverkar.
 • Torsd. 23 april 10.00-12.00  Familjecentralens Matkassen. Dietisterna Julia Backlund och Tina Dahlberg. Tema: Klimatsmart mat för familjen.
 • Måndag 11 maj 10.00-11.00 Rörelseinspiration för hela familjen. Utdelning av Familjecentralens gympapåse. Sjukgymnast Anna Jullander.
 • Tisd. 19 maj 9.30-10.15 Barnsäkerhet i bil. Lena Karlsson NTF.
  VÄLKOMMEN!