Kommunala förskolor

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten avser barn från ett års ålder tills det börjar i förskoleklass eller i grundskolan.

I Herrljunga kommun finns nio kommunala förskolor. Mer information om respektive förskola hittar du i vänstermenyn. Herrljungas kommunala förskolor är:

  • Eggvena förskola
  • Eriksbergs förskola
  • Förskolan Lyckan
  • Förskolan Ugglan
  • Horsby förskola
  • Hudene förskola
  • Molla förskola
  • Mörlanda förskola
  • Ods förskola