Kooperativ och annan regi

Det som framför allt skiljer en föräldrakooperativ förskola från en kommunal är att föräldrarna har ett driftsansvar och är arbetsgivare för personalen.

Vad betyder föräldrakooperativ?

Detta förutsätter en aktiv föräldrainsats bland annat med lokalvård och vaktmästeri. Delaktighet i driften ger dig, som förälder, stora möjligheter att påverka ditt barns vardag.

Kooperativen drivs som små enheter med en avdelning, vilket skapar goda kontaktmöjligheter föräldrar emellan och med personalen. Varje kooperativ har sin egen profilering.

Föräldrakooperativen är:

  • Igelkotten
  • Påskliljan
  • Tallkotten

Pedagogisk verksamhet med annan organisation som huvudman:

  • Knattebo