Förskoleklass

Förskoleklass är frivillig för föräldrar och barn, men obligatorisk för kommunen. 6-åringar kan välja förskoleklass eller att börja skolan.

 

Nyhet - Från och med höstterminen 2018 kommer förskoleklassen vara obligatorisk Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan, Lgr 11. Barnen går 15 timmar i veckan. Verksamheten, som är avgiftsfri, förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller ev skolskjuts vid val av annan skola, se kommunens skolskjutsregler.