Personal på Altorp

Nedan finner du kontaktinformation till oss som jobbar på Altorp högstadieskola.

Skriv tabellbeskrivning här

Vi jobbar på Altorpskolan

Rektor B o och D
Victoria Andersson
0513-174 94
victoria.andersson@admin.herrljunga.se

Rektor A och C
Mattias Norberg
0513-173 94

mattias.norberg@admin.herrljunga.se

Skoladministratör
Sofia Stenlöv
0513-174 24
Fax 0513-174 37

Skolvärd och för sjukanmälan
Ann-Sofie Boqvist
0513-174 22

ann-sofie.boqvist@admin.herrljunga.se

Skolsköterska
Annika Berg Davidsson
0513-174 13

annika.berg-davidsson@admin.

herrjlunga.se

Kurator
AnnaKarin Borhammar
0513-173 15

anna-karin.borhammar@admin.

herrljunga.se

Specialpedagog
Caroline Johansson
0513-174 14

Caroline.johansson@admin.herrljunga.se

 

Studie- och yrkesvägledare
Christian Svensson
0513-173 05

christian.svensson@admin.herrljunga.se