Våra värden, mål och regler

På Altorp arbetar har vi satt upp värden och mål som vi arbetar mot i vårt dagliga arbete. Vi har även några generella regler som är viktiga att följa.

Värden och mål

Respektera dig själv

 • Tro på dig själv och din förmåga.
 • Ta ansvar för ditt lärande.
 • Sköt din hälsa.

Respektera andra

 • Andra har lika stort värde som du.
 • Visa hänsyn mot andra.
 • Var en god förebild.

Respektera vår egendom

 • Var aktsam om egna och andras ägodelar.
 • Var aktsam om skolans lokaler och utemiljö.

Generella regler

Dessa regler kan ses som självklara men är väldigt viktiga för dig som elev att följa.

 • Ta ansvar för ditt lärande i skolan och hemma.
 • Sträva efter arbetsro.
 • Kom i tid och ha med det som behövs till varje lektion.
 • Använd ett vårdat språk.
 • Använd inte våld och uppträd inte kränkande mot andra.
 • Använd inte ytterkläder i lektionssalar och matsal.
 • Rökförbud råder inom skolans område.
 • Vi äter och dricker endast i matsalen och uppehållsrummet.

Konsekvenser vid regelbrott

 • Tillsägelse av berörd personal.
 • Samtal med klassföreståndare.
 • Föräldrakontakt.
 • Elevvårdskonferens där rektor medverkar

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för AltorpskolanPDF