Inackorderingstillägg

Information om inackorderingstillägg

INACKORDERINGSTILLÄGG beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig på skolorten. Inackorderingstillägget är ett bidrag avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.

OBS! Beviljas ej om det sökta programmet finns inom egna sökområdet.

Krav för att få ersättningen är:

  • Vara folkbokförd i Herrljunga Kommun
  • Du måste ha minst 50 km mellan bostaden och skolan
  • Du har inte möjlighet att åka kollektivt
  • Andra synnerliga skälInackorderingstillägget söks för ett läsår i taget, Ny ansökan måste göras för varje läsår, och utgår med lägst 1/30 av basbeloppet. Tilläggets storlek är beroende av reseavståndet mellan folkbokföringsadress och skolan. Ansökan gäller elever i gymnasieskola tom vårterminen det år man fyller 20 år.Ansökan skickas till hemkommunen i samband med skolstarten i augusti/september.Om du studerar vid en friskola eller folkhögskola skall du söka inackorderingstillägg på CSN. Villkor är att:
  • Eleven sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning i det egna sökområdet.Om du tar emot inackorderingstillägg utan att du har rätt till det är du skyldig att genast betala tillbaka beloppet. Det är därför viktigt att du anmäler till bildningskontoret i hemkommunen om du avbryter studierna eller byter skola.

      Ansökan skickas eller lämnas till:
      Bildningsförvaltningen
      Box 201
      524 23  HERRLJUNGA

      Handläggare är:

      Birgitta Fredriksson,  tel 0513-17304

      

      Bidragsbelopp för inackorderingstillägg läsåret 2019/2020PDF
      Ansökan om inackorderingstilläggPDF