Kulturskola

--Kulturskolan och Coronaviruset--

Åtgärder som vidtas av Kulturskolan fr.o.m. 2020-03-16:

  • Viktigt att elever och lärare med förkylningssymptom stannar hemma.
  • Enskild undervisning fortsätter som vanligt. Elever tvättar händerna före och efter lektion på Musikskolan. Allt spel görs på eget eller hyrt instrument, inga låneinstrument finns till lektionerna (undantag: Piano). Trumelever tar med egna trumstockar.
  • Vuxna som skjutsar elever väntar ute under tiden som eleven spelar, för att undvika trängsel i Musikskolans "väntrum".
  • I gruppaktiviteter undviks all kroppskontakt.
  • Klassorkester med blåsinstrument för elever åk 1-2 gör uppehåll tillsvidare.
  • Planerad turné till F-6-skolorna v 17 ställs in.
  • Öppet hus med instrumentdemonstration 27/4 ställs in.

Förändringar och ytterligare åtgärder kan komma med kort varsel.

Herrljunga Kulturskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxen ålder.

Verksamheten är till största delen förlagd i Kulturskolans lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även i andra lokaler.

Anmälan

Anmälan görs digitalt via Kulturskolans ansökningssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där skapar man ett konto och loggar in. 

Det går bra att anmäla flera elever via samma konto. En elev kan också anmälas till flera kurser.

Den som står för kontot är räkningsmottagare.

Sista anmälningsdatum

Man kan anmäla sig när som helst på året. Den som är anmäld senast 1 maj har störst chans att komma in direkt vid läsårsstarten. Elever på väntelistan kan tas in under löpande läsår när platser uppstår.

Lektionstid är normalt 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp. Garanterat antal lektioner är 28 per läsår.

Instrument

Stråk- och blåsinstrument kan hyras den förts tiden. Reparationer och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad betalas av eleven.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter ingår inte i elevavgiften och anskaffas i samråd med läraren.

Avgift

Avgift faktureras för en termin i taget under pågående termin. Avgiften reduceras inte om eleven avbryter en kurs under pågående termin.

Man kan gå flera kurser samtidigt, och betalar då full avgift för varje kurs.

Individuell undervisning kostar för ungdom t.o.m. 24 år: 750 kr per kurs och termin.
Gruppundervisning kostar för ungdom t.o.m. 24 år 500 kr per kurs och termin

Elev 25 år eller äldre betalar 1500 kr per kurs och termin.

Orkesterspel och  Körsång är gratis om man samtidigt går någon annan av Kulturskolans kurser, annars kostar det 250 kr per termin.

Att hyra instrument kostar 300 kr per instrument och termin.

Kurser som tidigare har varit gratis är fr.o.m. hösten 2020 belagda med avgift pga att statsbidraget till sänkta avgifter togs bort fr.o.m. 2019.

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär man betalar avgift för maximalt två syskon. Om fler än två syskon går i Kulturskolan, är det de två äldsta som betalar avgift. Syskonrabatt gäller elever till och med sista året på gymnasiet. Avgiften för instrumenthyra omfattas inte av rabatten.