Covid-19 info Kulturskolan

Vi gör vårt bästa för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Följande åtgärder vidtas för att hindra smittspridning:

  • Alla elever och lärare med förkylningssymptom stannar hemma.
  • Händerna tvättas noga före och efter lektion.
  • Allt spel görs på eget eller hyrt instrument, inga låneinstrument finns till lektionerna (undantag: Piano). Trumelever spelar bara med egna trumstockar.
  • Pianotangenter, dörrhandtag och andra ytor som kan bidra till smittspridning desinfekteras ofta och regelbundet. Toaletter städas 3 ggr/vecka.
  • Vuxna som skjutsar och andra väntande, förutom eleverna själva, stannar utanför byggnaden, för att undvika trängsel.
  • I gruppaktiviteter undviks kroppskontakt, och vi håller avstånd generellt.
  • Aktiviteter med publik avstås helt.

Förändringar och ytterligare åtgärder kan komma med kort varsel.