Kulturskolans personal

Musikskolechef Erik Larsson
Telefon: 0513 - 170 16
E-post: erik.larsson@admin.herrljunga.se
Mobil: 0709 - 165 635

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga

Telefon personal: 0513 - 173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

_____________________________________

Lena Blomdahl
Trumpet, trombon, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-669 36 70
Lena.blomdahl@admin.herrljunga.se

Yngve Edstam
Rockskola, elgitarr, elbas och trummor
Tfn: 070-347 85 10
Yngve.edstam@admin.herrljunga.se

Marie Frii
Klarinett, saxofon, tvärflöjt, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-624 05 86
Marie.frii@admin.herrljunga.se

Ida Johammar
Sång, kör och rytmik
Tfn: 070-639 87 24
Ida.johammar@admin.herrljunga.se

Helena Samuelsson
Piano
Tfn: 070-609 83 09
Helena.samuelsson@admin.herrljunga.se

Lars Börjesson
Fiol, cello och stråkklass
Tfn: 072-716 26 96
Lars.borjesson@admin.herrljunga.se

Elenor Krantz
Bild och form
Tfn: 076 784 00 75

Tilda Östberg
Dans
Tfn: 073 580 87 84