Våra kurser

Kulturskolans kursverksamhet riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Allmänt

Verksamheten är till största delen förlagd i Kulturskolans lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker i andra lokaler.

Lektionstid är normalt 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp. Garanterat antal lektioner är 26 per läsår.

Stråk- och blåsinstrument kan hyras den förts tiden. Reparationer och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad betalas av eleven.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter ingår inte i elevavgiften och anskaffas i samråd med läraren.

Dans

Alla kan anmäla sig till Dans, men grupper startas med utgångspunkt från de åldersgrupper där antalet anmälningar är störst.

Körsång

Körerna håller till i Kulturskolans lokal på Norra Kyrkogatan 7.

Kör årskurs 4-6: Måndagar 16.15 - 17.00
Kör årskurs 1-3: Måndagar 17.15 - 18.00
Kör årskurs 7 - : Måndagar 18.15 - 19.00

Sång

Individuell sångundervisning enskilt eller i en liten grupp.

Fiol, cello

Från årskurs 1 gruppundervisning i Stråklek. Efter två år övergång till individuell undervisning.
Stråkinstrument finns att hyra.

Stråklek: Tisdagar kl 16.50 - 17.30

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, elbas

Från årskurs 2 gruppundervisning i Blåsklass. Efter två år övergång till individuell undervisning.
Blåsinstrument finns att hyra.

Blåsklass 1 måndagar kl 15.50 - 17.10
Blåsklass 2 torsdagar kl 15.50 - 17.10

Piano, blockflöjt, gitarr, elgitarr, bas, trummor

Individuell undervisning

Bild och Form

Teckning, måleri, skulptur

Torsdagar 16.15 - 17.45 i Kunskapskällans bildsal

Rockband

Spela tillsammans med andra i ett band. Man bör först ha spelat några terminer på sitt instrument.

Om man vill anmäla ett helt band, anmäler sig var och en i bandet till "Rockband" och skriver i sin anmälan vilka man vill spela ihop med.

Skrivarstuga

Skriv noveller, romaner, atiklar m.m.
Kursen anordnas i samarbete med Vårgårda Musikskola och startar när det finns tillräckligt många anmälda.