Måltider i skola och förskola

Skollunchen ska ge eleverna både matglädje och ett näringsriktigt mål mat. Genom att servera bra mat i skolan ger vi eleverna bra förutsättningar att lära sig och uppfylla sina mål.

Livsmedelsverkets Måltidsmodell består av sex delar som bör samverka med varandra för att ge måltidskvalitet och matglädje. Dessa delar är säker, god, integrerad, trivsam, hållbar och näringsriktig. Näringsriktighet och säker styrs av lagstiftning. Att måltiden är hållbar betyder att den tar hänsyn till miljö och klimat. Maten ska vara god och miljön ska vara trivsam för att matgästen kan tillgodose sig maten på bästa sätt. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en integrerad del av skoldagen.

Näringsriktig

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft som säger att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfri utan också vara näringsriktig. Det innebär att skollunchen ska ge 30 % av elevernas rekommenderade energi- och näringsintag. I Herrljunga används ett kostdataprogram för att säkerställa att skollunchen är närinsgriktig. I dataprogrammet läggs alla recept och menyer in som kockarna sedan använder när de tillagar maten.

Det arbetas aktivt i köken med att uppfylla livsmedelsverkets rekommendationer på en näringsriktig meny. Skolmåltiden ska varje dag bestå av:

  • En eller flera lagade rätter
  • Salladsbord med minst fem olika komponenter
  • Bröd och matfett
  • Mjölk och vatten

SMART-skolmat

Skolmåltidernas matsedel är, förutom att passa livsmedelsverkets rekommendationer, upppbyggd utifrån SMART konceptet. Genom att äta enligt SMART-modellen äter vi hälsosamt och mer miljövänligt. Risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och canser minskar. Samtidigt bidrar kommunen med att miska påverkan på klimatet, minska giftspridningen i naturen, minska övergödningen samt bevara vårt värdefulla odlingslandskap. SMART står för:

  • Större andelen vegetabilier (det går åt mer resurser att producera kött än att producera vegetabilier)
  • Mindre tomma kalorier (tomma kalorier innehåller mycket kalorier men har ett lågt innehåll av näringsämnen)
  • Andelen ekologiskt ökar (ekologiskta livsmedel produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samtidigt som det tar större hänsyn till djurens naturliga beteende)
  • Rätt kött och grönsaker (minska på det kött som ger mycket växthusgaser och välj i första hand ekologiskt. Välj de grönsaker som är mest resurssnåla så som morötter, vitkål, broccoli och purjo)
  • Transportsnålt (välj mer närproducerat och säsongsanpassa)

Minimera matsvinn

Kommunen arbetar aktivt med att minimera sitt matsvinn. Inom skolmåltider tillagas maten så nära gästen som möjligt för att minimera varmhållningstiden (varmhållen mat kasseras efter två timmar). Genom att minska på antalet uppläggningar, småskålar och kantiner minskar också den överproduktion som annars kan uppstå. En daglig kontakt med skolan/förskolan är också viktig i kampen mot överproduktion. En resurskrävande del i skolmåltiderna är tillagning av specialkoster. Det är därför viktigt att tidigt få kännedom om barn/elever med behov av specialkost inte är närvarande i skolan. 14-dagar i förväg önskar köket få reda på aktiviteter i verksamheten som påverkar måltiden.

Varje dag serveras salladsbord, mjölk och vatten, bröd och matfett till måltiden. Du som förälder är välkommen att äta tillsammans med ditt barn två gånger per termin för att ta del av den pedagogiska miljön och smaka på den mat ditt barn serveras under skoldagarna.

Kontaktpersoner

Skriv tabellbeskrivning här

Funktion eller arbetsplats

Kontaktperson

Tfn

Kostchef

Irene Andersson

0513-172 17

Kostsamordnare

Marita Lundgren

0513-172 01

Altorp och Kunskapskällan

Sanna Karlsson

0513-174 16

Eggvena skola och förskola

Lena Johansson

0513-172 14

Horsbyskolan

Anette Johansson

0513-174 49

Horsbygården

Ing-Marie Heleander

0513-174 63

Mörlanda skola och förskola

Marie Stenström, Britt-Marie Sörling

0513-174 78

Molla skola och förskola

Jenny Stenberg

0513-174 83

Hudene skola och förskola

Martin Nilsson

0513-170 81

Od skola och förskola

Erica Holstenson

0513-174 92

Eriksberg skola och förskola

Christina Hedberg

0513-174 93

Ugglans förskola

Petra Kilvik

0513-172 16