Vår personal

Tf. chef Gunnar Andreasson
Telefon: 0513-170 16
E-post: gunnar.andreasson@admin.herrljunga.se
Sms-nr: 070-366 42 79

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga

Telefon personal: 0513-173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

_____________________________________

Lena Blomdahl
Trumpet, trombon, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-669 36 70
Lena.blomdahl@admin.herrljunga.se

Yngve Edstam
Rockskola, elgitarr, elbas och trummor
Tfn: 070-347 85 10
Yngve.edstam@admin.herrljunga.se

Marie Frii
Klarinett, saxofon, tvärflöjt, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-624 05 86
Marie.frii@admin.herrljunga.se

Ida Johammar
Sång, kör och rytmik
Tfn: 070-639 87 24
Ida.johammar@admin.herrljunga.se

Helena Samuelsson
Piano
Tfn: 070-609 83 09
Helena.samuelsson@admin.herrljunga.se

Lars Börjesson
Fiol, cello och stråkklass
Tfn: 072-716 26 96
Lars.borjesson@admin.herrljunga.se

Maria Weejs
Sång och piano
Tfn: 073-656 08 45
Maria.weejs@admin.herrljunga.se