Artikeln publicerades 12 december 2017

Herrljunga kommuns grundskolor klättar i SKL:s ranking

SKL öppna jämförelse

Foto: Pixabay

Herrljunga kommun placerar sig på plats 43 av 290 kommuner i SKL:s undersökning av Sveriges kommunala grundskolor. Det är en stor förbättring från föregående år (plats 116)*. Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Bra resultat för elever i årskurs 9

Förutom det sammanvägda resultatet i grundskolan placerar sig Herrljunga kommuns grundskolor i toppskiktet inom kategorierna: Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund) och Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen).

–Det här är ett kvitto på det framgångsrika arbetet som bedrivs inom grundskolorna som kulminerar på högstadiet med goda resultat. Samverkande och goda lärarinsatser är också en anledning till att vi uppnått så bra resultat, säger bildningschef Bodil Jivegård.

Årets Öppna jämförelser – Grundskola 2017 beskriver i första hand resultat från läsåret 2016/17. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra. Se alla resultat i jämförelsedatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbättringspotential för elever i årskurs 6

Herrljunga kommun hamnar bland de sämsta 25 procenten när det gäller elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik och i svenska (betyg vårtermin). 83,3 % uppnår med lägst betyg E i matematik och 90,1 % med lägst betyg E i svenska.

-Det är viktigt att komma ihåg att dessa elever inte avslutar grundskolan än utan vi har några år att arbeta vidare tillsammans med eleverna, förklarar bildningschef Bodil Jivegård.

Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är en undersökning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

*Herrljunga kommun placerar sig på plats 48 bland alla Sveriges grundskolor, vilket är en förbättring från tidigare års placering (plats 128).