Artikeln publicerades 18 december 2017

Starten för nya förskolan Lyckan försenas

Klädhängare förskola

Paviljongförskolan Lyckan som planerades vara klar för inskolning januari 2018 försenas på grund av fördröjd byggstart.

Herrljunga kommun beklagar att inskolningen som planerades ske på förskolan Lyckan i januari 2018 skjuts upp. Detta på grund av att byggprocessen har försenats.

Information till vårdnadshavare som sökt förskoleplats i januari och februari

Bildningsförvaltningen tar nu kontakt med vårdnadshavare som har sökt plats på förskolan Lyckan i januari och februari för att hitta individuella lösningar. Det är många små barn (ett- och tvååringar) som ska beredas plats under de första veckorna. Inskolningen kommer att ske successivt då vi månar om en trygg inskolning och försöker se till varje barns och vårdnadshavares behov.

Förskolan Lyckan

Förskolan Lyckan är en paviljongförskola och planeras starta den 12 februari 2018 med inskolningsprocess under februari och mars månad. De nya lokalerna kommer vara bra anpassade för barnens och förskolepersonalens behov.

Vi är glada att antalet barn i förskoleålder ökar, det är positivt för Herrljunga men vi beklagar ännu en gång att förskolestarten av Lyckan försenas.

För frågor och funderingar kontakta barnomsorgshandläggare Eva Olsson tfn. 0513-17410