Artikeln publicerades 19 december 2017

Moderna språk och obligatorisk förskoleklass

Under kommande låsår 2018/2019 blir det en del nyheter inom skolans värld. Bland annat kommer eleverna att börja läsa moderna språk i årskurs 6 och så kommer förskoleklass att bli obligatorisk.

Skohylla på förskola

Förskoleklass blir obligatorisk från och med hösten 2018. Då kommer även eleverna i årskurs 6 att börja läsa moderna språk.

Information gällande Moderna språk

Från och med höstterminen 2018 kommer eleverna i årskurs 6 att börja läsa moderna språk. Regeringen har tagit beslut gällande förändrad timplan vilket påverkar ämnet moderna språk.

Tidigare har möjligheten funnits att enbart ha moderna språk i åk 7-9, men från och med läsår 2018/2019 läggs en del av tiden i åk 6. Som moderna språk finns det tyska, franska och spanska samt fördjupning i svenska-engelska, att välja på. Mer information kring detta kommer under våren 2018.

Information gällande obligatorisk förskoleklass

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen obligatorisk. Lagförändringen innebär att skolplikten inträder det år barnet fyller 6 år. Förskoleklassen är en ettårig skolform och utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Mer information kring detta kommer under våren 2018.

Kontakta bildningskontoret för frågor kring dessa förändringar.