Artikeln publicerades 27 februari 2018

Kontroll av barnomsorgsavgifter för 2016 har genomförts

För fjärde året i rad har Herrljunga kommun genomfört en kontroll av de barnomsorgsavgifter som betalats in.

– Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift, säger Eva Olsson, handläggare barnomsorg. Vi får uppgifterna från skatteverket och kontrollerar sedan att de stämmer med de uppgifter vi haft som underlag för vår fakturering.

Drygt 200 personer får extra kostnad

Herrljunga kommun skickar varje månad ut cirka 470 fakturor inom barnomsorgen.

– Av dessa så är det drygt 200 personer som nu får en extra kostnad för 2016, berättar Eva Olsson. Det handlar om mellan 300 och 15 000 kronor per person som ska betalas in. Cirka 40 personer kommer att få tillbaka pengar från oss.

Fakturor skickas ut i mitten av mars

Kontrollen visar att det totalt är ungefär 500 000 kronor för lite som har betalats in till kommunen för 2016.

– Fakturorna skickas ut i mitten av mars, säger Eva Olsson. Om man har en förklaring till varför det blivit så här, så är det bara att höra av sig till oss så gör vi en individuell bedömning.

Herrljunga kommun informerar