Artikeln publicerades 5 mars 2018

Förskoleklass obligatoriskt från och med höstterminen 2018

Förskoleklass

Foto: Unsplash

Från och med höstterminen det år ett barn fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Vad innebär förskoleklass?

Förskoleklassen är en egen skolform som ska fungera som en övergång mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklass finns vid alla kommunens F-6 skolor. Ditt barn kommer att bli anvisad plats vid en av kommunens skolor baserat på barnets folkbokföringsadress och kommunens skolupptagningsområden.

Du som vårdnadshavare har rätt av välja en annan placering än den angivna och kommunen tillgodoser önskemålet i mån av plats. Detta innebär att ditt val av förskoleklass för ditt barn är ett skolval.

Omfattning och läroplan

Barnen går cirka 15 timmar i veckan och verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan, Lgr 11, men ett eget kapitel, kapitel 3.

Är ditt barn i behov av skolskjuts för att komma till skolan så görs ansökan via blankettPDF. Är ditt barn i behov av fritidshemsplats i anslutning till förskoleklassen så görs en ansökan via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du veta mer om förskoleklassens verksamhet vid en specifik skola så kontaktar du ansvarig rektor.