Artikeln publicerades 12 mars 2018

Inspirationsdag om tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Bodil Jivegård, bildningschef

– Vi vill stärka skolnärvaron så att alla elever lyckas passera grundskola och gymnasieskola med godkända betyg, säger Bodil Jivegård. Då har man en bra grund för att klara vuxenlivet.

Hur kan tidiga insatser öka elevernas närvaro i skolan?

Den frågan kommer att diskuteras och ventileras på en inspirationsdag som ordnas i kommunhuset i Herrljunga nu på torsdag.

– ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” är ett projekt som har finansierats av regionen och som har flera olika samarbetspartners, berättar Bodil Jivegård, bildningschef i Herrljunga. De kommer ut till kommunerna och berättar om sina erfarenheter, och nu är det alltså Herrljungas tur.

Risk hamna i utanförskap

Projektet har kommit till eftersom barn som går ut grundskolan utan godkända betyg löper en ökad risk att hamna i utanförskap. Det har visat sig att dessa barn ofta har en hög skolfrånvaro redan i tidig ålder.

– Vi vill stärka skolnärvaron så att alla elever lyckas passera grundskola och gymnasieskola med godkända betyg, säger Bodil Jivegård. Då har man en bra grund för att klara vuxenlivet.

– Det är inte alltid otillåten frånvaro som det handlar om, utan det kan vara frånvaro som är anmäld av vårdnadshavaren. Det kan vara flera orsaker till detta, och det är något som vi behöver ta tag i. Det viktigaste för att klara skolan är att faktiskt vara där.

Säkerställa trygg miljö i skolan

På inspirationsdagen kommer representanter för skolan, elevhälsan, socialförvaltningen och vårdcentralen att delta. Det blir föredrag, men också tillfälle att samtala i mindre grupper.

– Skolan har ett stort ansvar för att säkerställa att vi har en trygg miljö för våra elever att vistas i, säger Bodil Jivegård. Och de insatser vi kan göra för en ökad skolnärvaro är viktiga för våra elever.