Artikeln publicerades 19 april 2018

Nu startar nybyggnationen vid Horsbyskolan

Nya Horsbyskolan

Så här kommer den nya Horsbyskolan se ut när den är klar i maj nästa år.

Den 17 april blev upphandlingen av entreprenaden för Horsby etapp 1 klar. Totalentreprenör är Fiddes EL & Bygg AB

Ny skolbyggnad i två plan

Horsby etapp 1 består av nybyggnation och uppförande av en skolbyggnad i två plan om vardera cirka 700 kvadratmeter som är placerad där kullen finns söder om skolan. Skolbyggnaden kommer att innehålla totalt åtta klassrum varav fyra fritidsavdelningar samt lekhall, grupprum, personalarbetsplatser.

Schakt- och byggnadsarbeten kommer att pågå mellan första maj 2018 och hålla på fram 31 maj 2019 då slutbesiktning är beräknad att ske.

– Under denna tid kommer en hel del buller och oväsen att uppstå vilket jag hoppas att alla har överseende med under denna tid, säger Ulf Wedin, projektledare på Herrljunga kommun.

Avspärrat under byggtiden

Skolan kommer att byggas i prefabricerad betong vilket medför en hel det tunga transporter på framförallt Horsbyvägen. Entreprenören försöker planera dessa arbeten så de stör så lite som möjligt men ibland kommer det att vara oundvikligt med störande buller.

– Området kommer att hållas avspärrat under byggtiden och tillträde är förbjudet under denna tid, säger Ulf Wedin. Det kommer även under en period att pågå grävarbeten utanför matsalen till mitten på den befintliga skolbyggnaden.

Cykelparkering flyttas

Den övre cykelparkeringen kommer att användas som byggarbetsplats och cykelställen flyttas till före detta parkeringen vid det nya sophuset utanför förskolan.

Nedre bilparkeringen vid cykelställen kommer att tas bort och parkering av bilar hänvisas till den nybyggda parkeringen på Södergatan. Cyklar kommer fortsättningsvis att kunna parkera som vanligt vid matsalen.

– Detta är den första etappen av totalt tre. Etapp 2 är ny matsal och kök som är planerad att byggas mellan skolan och förskolan under 2019-2020.

Information om var avspärrningarna kommer att vara under byggtiden.PDF

Frågor och synpunkter ta kontakt med Ulf Wedin 0513 17208 eller ulf.wedin@admin.herrljunga.se