Artikeln publicerades 19 oktober 2018

”Puls för lärande” leder till bättre koncentration för eleverna

Victoria Andersson, rektor Fyrskolorna

– Vi ser redan nu att eleverna har blivit piggare, och att de får bättre koncentration och studiero, säger Victoria Andersson, rektor, om "Puls för lärande".

”Puls för lärande” är ett projekt som drivs på Fyrskolorna i Herrljunga för att nå en högre måluppfyllelse.

– Det fanns önskemål om mera rörelse i våra skolor, och då skickade bildningsförvaltningen in en ansökan till Västra Götalands-regionen, där vi snabbt fick 700 000 kronor för det här, berättar Victoria Andersson, rektor på Fyrskolorna, alltså Hudene skola, Eggvena skola, Ods skola samt Eriksbergs skola.

Pengarna beviljades i maj i år och till höstterminen påbörjades projektet.

– Det går till så att vi bryter lektionen i 20 minuter och har en pulshöjande aktivitet i minst tio minuter, berättar Victoria. Varje elev har ett pulsband på sig och det är meningen att de under denna tid ska nå cirka 70 till 80 procent av sin maximala puls, varken mer eller mindre. Det här gör vi varje dag, förutom när eleverna har idrott.

– En klocka mäter alltså elevernas puls och de kan få medaljer i dataprogrammet. Men det är ingen tävling eleverna emellan, utan det är sig själv och sin egen utveckling man jämför med.

Till projektet har köpts in cirka 230 pulsband, som alltså är i kontakt med en Ipad, där allt går att läsa av, och den som leder övningen kan se vem som ligger för högt eller för lågt.

– Vi har också köpt in 3D-mattor, mattor som eleverna står på och som stimulerar till att göra tredimensionella rörelser, berättar Victoria. Det innebär träning för små muskler som man använder i vardagen, och som ger bättre balans, styrka och koordination.

En personlig tränare, Therese Fredriksson från Herrljunga, har även varit inkopplad i ”Puls för lärande”.

– Therese gör YouTube-klipp som är lagom långa för oss och med rörelser som passar, säger Victoria. Det kommer ett nytt sådant klipp var åttonde vecka, som vi visar under våra puls-pass. Therese har även varit med på föräldramöten och informerat om projektet. Tanken är också att hon ska komma ut och möta eleverna på plats.

”Puls för lärande” kommer att fortsätta under hela läsåret 2018 – 19.

– Vi ser redan nu att eleverna har blivit piggare, och att de får bättre koncentration och studiero. Vi lägger medvetet de teoretiska ämnena efter puls-passen, för då ger de ett bättre resultat.

– Eleverna tycker det här är roligt och efter vårterminen 2019 gör vi en utvärdering, men jag hoppas vi kan fortsätta även efter det.

3D-matta

3D-mattor används i "Puls för lärande".