Artikeln publicerades 20 oktober 2018

Ombyggnad av avlämningsplats vid Horsbyskolan för att förbättra trafikmiljön

Avlämningsytan för lämning av skolbarn/förskolebarn vid Horsbyvägen har länge varit ett problem.

I samband med ombyggnaden av Horsbyskolan ingår ett delprojekt för att förbättra trafikmiljön på och runt skolan. Som ett led i detta kommer avlämningsplatsen att byggas om vilket kommer att pågå mellan tisdag den 23 oktober och måndagen 19 november.

När detta är klart så blir avlämningsytan dubbelt så lång och med riktiga avstigningszoner och trottoarer. Det blir14 korttidsparkeringsplatser, där man får stå i 30 minuter för avlämning till förskolan, samt två handikapplatser.

Under byggperioden kommer det att bli en del olägenheter när det gäller avlämning av barnen, som hänvisas till den nedre parkeringen vid Södergatan. Men efter ombyggnaden kommer trafiken att flyta på mycket bättre och med en säkrare avlämning.

Avlämningsplats Horsbyskolan

En skiss av den nya avlämningsplatsen vid Horsbyskolan.