Artikeln publicerades 25 oktober 2018

En manifestation för allas lika värde på Herrljungas skolor den femte november

Måndagen den 5 november kommer det att flaggas med regnbågsflaggor vid samtliga skolor i Herrljunga kommun.

– För oss är detta en manifestation för allas lika värde, för demokrati och för mångfald, säger Bodil Jivegård, bildningschef i Herrljunga.

Bildningsförvaltningen vill sätta fokus på de likabehandlingsplaner som varje år tas fram på varje förskola och skola i kommunen, och som just den 5 november kommer att presenteras för Bildningsnämnden, som då har sammanträde.

– Det görs ett stort arbete i förskolor och skolorna för att förebygga kränkning och diskriminering, berättar Bodil Jivegård. Dessutom är det ett krav enligt skollagen att vi årligen ska upprätta och arbeta efter våra likabehandlingsplaner.

Från Bildningsförvaltningen ser man regnbågsflaggan som en viktig symbol för detta arbete.

– Vi har en värdegrund som ju säger att människor har ett lika värde, oavsett vad man tror på eller vem man älskar, säger Bodil Jivegård. Det här handlar inte om sexualitet, utan att varje individ har rätt till sin egen identitet, att få vara den man är helt enkelt.

– Vi vill nå ut med ett tillåtande perspektiv och därför gör vi den här manifestationen.

Regnbågsflagga

Måndagen den 5 november kommer det att flaggas med regnbågsflaggor vid samtliga skolor i Herrljunga kommun. Foto: Pixabay.