Artikeln publicerades 19 februari 2019

Herrljunga får 1,9 miljoner kronor för sociala investeringar

Herrljunga kommun har beviljats 1,9 miljoner kronor i sociala investeringar för åren 2019 och 2020.

– Det är den regionala utvecklingsnämnden inom västra Götalandsregionen som har medel för detta och som fattat beslut om att vi ska få pengar, berättar Erik Thaning, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen.

Herrljungas ansökan går under rubriken ”En sammanhållen insats för att stärka barns förutsättningar i livet” och den innebär ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten och hälsovården.

– Vi vill jobba förebyggande i tidig ålder för att motverka problem i senare skeden, säger Erik Thaning. Vi har haft ett uppstartsmöte och håller nu på att dra i gång vårt projekt.

Projektet innebär bland annat att Familjecentralen får ökade resurser för att kunna ge mera stöd i föräldrarollen. En annan åtgärd är att förskolans verksamhet kommer att förstärkas med en socialpedagog.

– Det är en långsiktig satsning som ska minska ner akutinsatser på lång sikt, säger Erik Thaning. Att stötta föräldrar, som av olika skäl behöver det, är något som visat sig ha betydelse för hur barn klarar sin skolgång.

Erik Thaning, utvecklingsledare.

– Vi vill jobba förebyggande i tidig ålder för att motverka problem i senare skeden, säger Erik Thaning, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen.