Artikeln publicerades 13 mars 2019

En manifestation för att olikhet berikar Herrljungas förskolor och skolor den 21 mars

Torsdagen den 21 mars, på världsdagen för Downs syndrom, kommer det att flaggas med regnbågsflaggor vid skolorna i Herrljunga kommun.

– För oss är detta en manifestation för allas lika värde, för demokrati och för mångfald, säger Bodil Jivegård, bildningschef i Herrljunga. Det handlar inte bara om att uppmärksamma världsdagen för Downs syndrom, utan vi vill visa att vi gillar olika och att olikhet berikar.

Från förskolor och skolor är regnbågsflaggan en symbol för detta arbete.

– Vi har en värdegrund som ju säger att människor har ett lika värde, oavsett vad man tror på eller vem man älskar, säger Bodil Jivegård. Det här handlar inte om sexualitet, utan att varje individ har rätt till sin egen identitet, att få vara den man är helt enkelt.

– I läroplanernas första kapitel framgår tydligt de värden som förskolan och skolan ska företräda och förmedla, nämligen alla människors lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna, förståelse och förmåga till inlevelse, tolerans, jämställdhet med mera.

– Förskolor och skolor vill nå ut med ett tillåtande perspektiv och därför gör vi den här manifestationen. Vi gillar mångfald och ser att den berikar.

Herrljungas skolor flaggar med regnbågsflaggan den 21 mars.