Artikeln publicerades 16 april 2019

Nu görs avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Under april månad kommer vi att utföra avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter. Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Bildningsnämnden i Herrljunga har beslutat att i likhet med andra kommuner göra årliga jämförelser av hushållens deklarerade inkomster mot den avgift som betalats för barnomsorg. Syftet är att ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite.

Mer information

Mer information om avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter i Herrljunga kommun hittar du på vår hemsida.