Artikeln publicerades 11 juli 2019

Nya bildningschefen på plats

Annica Steneld

Annica Steneld, Herrljungas nya bildningschef, är på plats sedan en månad.

Sedan en månad tillbaka är Annica Steneld, Herrljungas nya bildningschef, på plats i kommunen.

– Det har känts både varmt och välkomnande att börja här i Herrljunga, säger Annica Steneld, som kommer närmast från ett arbete som rektor för gymnasiesärskolan och ekonomiprogrammet vid Alströmergymnasiet i Alingsås, där hon också är bosatt.

– Jag upplever Herrljunga som en välskött kommun och med personal som har stor tillit till varandra.

Hur känner du inför ditt nya jobb som bildningschef?

– Det är ett stort och komplext uppdrag, men också spännande och utmanande, och det var ju en utmaning som jag ville ha.

Vilka blir dina första arbetsuppgifter?

– Bildningsförvaltningens ledningsgrupp består av 15 personer och av dessa är fem nyanställda. Det innebär ju vissa förändringar, och nu gäller det att se till att vi blir ett starkt och sammansvetsat gäng.

– En annan sak som händer är att den nya delen av Horsbyskolan blir klar till höstterminens start, och dit kommer förskoleklass till årskurs 3 att flytta in. Sedan fortsätter byggnadsarbetet både invändigt och utvändigt vid Horsbygården, som vi nu kallar för Horsby förskola, under kommande läsår.

– För mig är det viktigt att eleverna har bra lokaler, det är viktigt för lärandet.

Vilka blir de största utmaningarna på lite längre sikt?

– Det blir att behålla personal inom hela Bildningsförvaltningen, från förskola, fritids, grundskola och upp till gymnasieskolan. Hittills har det gått bra vid rekryteringar med många behöriga sökanden, men vi kan inte slå oss till ro.

– Det utbildas i nuläget inte tillräckligt många förskollärare, fritidspedagoger och lärare för att täcka det framtida behovet.

– Det som gör skillnad för eleverna är kompetens och kontinuitet, och det är något som jag kommer att jobba för.

Är det några andra åtgärder som är på gång?

– Vi ska jobba för att få ett ökat söktryck till Kunskapskällan. Det är fantastiskt att en liten kommun kan erbjuda en gymnasieskola med så många program att välja mellan.

– En annan sak som sker är att vi kommer att förse alla elever i årskurs fem med egna datorer, och att vi jobbar vidare med att utveckla våra pedagoger i det digitala lärandet.

Kan du berätta lite om ditt ledarskap?

– Jag vill vara synlig och visa mig ute i våra verksamheter. Jag vill gärna ha koll på läget. Samtidigt ska jag vara ett stöd för våra rektorer som är de som leder verksamheterna.

– Min ambition är att vi under rådande ekonomiska omständigheter ska behålla vår höga kvalitet. Det gäller att tänka klokt, så att vi använder våra resurser på rätt sätt. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans så att det blir så bra som möjligt för vår förvaltning och vår kommun.

– Jag gillar att jobba mycket och vill också bidra till en god arbetsmiljö för mina medarbetare.