Artikeln publicerades 11 oktober 2019

Kunskapskällan firar 20 år

Nu firar gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga 20 år.

Det var höstterminen 1999 som den nya skolan invigdes, och nu är det alltså dags att uppmärksamma de 20 åren.

– Vi firar den 16 oktober med ett fokus på mänskliga rättigheter, berättar Thereze Gunnarsson, rektor. Det blir en föreläsning för alla elever med Sara Lund, som också heter Claes Schmidt.

– Sara kommer att tala om de normer, programmeringar och värderingar som styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Det blir också en frågestund.

– Efter lunch blir det tipspromenad med mingel, och så avslutar vi vårt firande med att äta tårta.

Tydligt fokus på elevernas bästa

Hur har skolan utvecklats genom åren som du ser det?

– Jag har jobbat här i tio år och tycker vi har utvecklats på ett bra sätt. Det finns en nära relation mellan alla oss som arbetar här, vilket leder till korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på elevernas bästa.

– Som jag ser det erbjuder vi inte bara utbildning utan även en bildning för att möta livet efter skolan. De allra flesta av våra elever går direkt till ett jobb eller till vidare studier.

Vad är det allra bästa med Kunskapskällan?

– Vårt fokus på eleverna och att vi skapar individuella lösningar som passar den enskilda eleven.

Hög andel behöriga lärare

Hur ser du på framtiden?

– Den ser ljus ut, men vi, liksom resten av skolvärlden, står inför en stor utmaning att utforma utbildning som fungerar i framtidens samhälle. Vi behöver fokusera mer på att få in och fånga upp kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande i olika former för att våra ungdomar ska kunna möta de nya utmaningar som vårt globala och föränderliga samhälle innebär.

– Jag önskar förstås samtidigt att kommunens ungdomar i första hand väljer vår skola. Vi har verkligen en jättebra verksamhet, med elevdemokrati och med stor andel behöriga lärare.

FAKTA OM KUNSKAPSKÄLLAN

Gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga har i nuläget 240 elever.

Skolan erbjuder följande program:

Bygg och anläggning, Ekonomi, El och energi, Humanistiska, Industritekniska, Introduktion, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, VVS . Alla yrkesförberedande program kan göras i form av lärlingsutbildning.

Den 30 november, samtidigt som det är skyltlördag i Herrljunga, så ordnar Kunskapskällan öppet hus för alla som är intresserade.

Kunskapskällan

Nu firar gymnasieskolan Kunskapskällan 20 år.