Artikeln publicerades 23 oktober 2019

Frans Stjerna är ny rektor för grundsärskolan och verksamhetschef för elevhälsan i Herrljunga

Frans Stjerna

Frans Stjerna är ny rektor för grundsärskolan och verksamhetschef för elevhälsan i Herrljunga.

Sedan den 23 september är Frans Stjerna ny rektor för grundsärskolan och verksamhetschef för elevhälsan i Herrljunga samt ansvarar för familjecentralen, modersmålslärarna och fritidsgården.

Frans kommer närmast från ett arbete som rektor på Landvetterskolan, en skola för årskurs F till 9 i Härryda kommun där han ansvarat för årskurs 6-9.

– Jag är född och uppväxt i Borås, berättar han. Jag utbildade mig till matematik- och NO-lärare vid Högskolan Borås, och jobbade sedan som lärare i nio år, innan jag började arbeta som rektor i Marks kommun. Där var jag i tre år innan började i Härryda.

Förebyggande och hälsofrämjande

Varför sökte du jobbet i Herrljunga?

– Jag har tidigare jobbat mycket med att utveckla elevhälsan, min ambition är att verka både förebyggande och hälsofrämjande. När den här tjänsten kom ut var det något som lockade, att kunna utveckla det sättet att arbeta.

– Jag tycker det är viktigt att eleverna går ut grundskolan med godkända betyg och en god självkänsla.

Stabil struktur

Vad är din uppfattning om verksamheten här i Herrljunga än så länge?

– Det är välorganiserad och med en stabil struktur. Bildningsförvaltningen i Herrljunga är en välskött organisation.

Vilka ser du som de största utmaningarna i ditt arbete?

– Att jobba hälsofrämjande och förebygga psykisk ohälsa. Vi vill ju att alla våra elever ska lyckas och då måste vi ge dem förutsättningarna att må bra.

FAKTA

Namn: Frans Stjerna.

Ålder: 43 år.

Arbete: Ny rektor för grundsärskolan och verksamhetschef för elevhälsan i Herrljunga.

Familj: Hustru och två barn, 8 och 11 år gamla.

Bor: Villa i Borås.

Intressen: Resa, umgås med familj och vänner, delta i barnens fritidsaktiviteter.