Artikeln publicerades 21 november 2019

Nya delen av Horsbyskolan invigs den fjärde december

Den fjärde december är det invigning av om- och tillbyggnaden av Horsbyskolan i Herrljunga.

Nya Horsbyskolan invigs

Den fjärde december invigs den nya om- och tillbyggnaden av Horsbyskolan.

Det är etapp 1 av tre etapper som är klar.

– Vi är mycket glada, säger Anna Wetterbrandt, intendent på Horsbyskolan. Stora delar av lågstadiet har fått helt nya lokaler och en fantastisk ny utemiljö.

Själva invigningen sker klockan 9.20 den fjärde december. Förtroendevalda har bjudits in och det kommer att bli en invigningsceremoni.

– En grupp barn kommer att sjunga och det blir en fanfar, säger Anna Wetterbrandt. Sedan kommer vi antingen att klippa eller att knyta ihop ett band. Rektor Ann-Christin Larsson håller invigningstalet.

Öppet hus

På eftermiddagen mellan klockan 15 och 17 blir det öppet hus för allmänheten.

– Då har man chansen att få se de nya fina lokalerna och vi bjuder på glögg och pepparkakor.

I nuläget är det förskoleklass, årskurs 1 och 3, samt fritids som finns i de nya lokalerna.

– Lokalerna har varit i bruk under hösten, och utemiljön blev klar för någon månad sedan, och därför blir invigningen nu. Det är fina och rymliga lokaler, som är väl anpassade till vår verksamhet.

Fakta om Horsbyskolan etapp 1

Byggnaden är i två plan om vardera cirka 700m² Byggnaden är i prefab betong och har en solenergianläggning på 46 kWh/p på taket. Byggnaden innehåller fyra klassrum och fyra fritidsavdelningar samt grupprum, personalarbetsplatser och teknikutrymmen.

Bygget är miljöanpassat till "Sunda hus" vilket betyder att allt material är miljödokumenterat för att göra skolan så miljöanpassad som möjligt.

Den totala kostnaden är 30 miljoner kronor, vilket motsvarar beräknad kalkyl.