Artikeln publicerades 4 december 2019

Invigning av nya delen av Horsbyskolan lockade många

Ann-Christin Larsson

– Vi är mycket nöjda med vår nya skola, säger Ann-Christin Larsson, rektor. Detta är en fantastisk satsning som Herrljunga kommun har gjort.

Under onsdagen så invigdes om- och tillbyggnaden av Horsbyskolan i Herrljunga.

Det är etapp 1 av tre etapper som nu är helt klar och drygt 150 elever har fått helt nya lokaler.

På plats fanns bland andra Bildningsnämndens ordförande Christina Gladh, samt bildningschef Annica Steneld.

– Det har varit en jättefin invigningsdag, berättar Ann-Christin Larsson, rektor för F-3 på Horsbyskolan. Vi hade en liten ceremoni där våra elevrådsrepresentanter höll i invigningsbanden, som jag knöt ihop. Det symboliserade att vi nu har de flesta av våra verksamheter på samma plats.

Eleverna fick dagen till ära välja lunchmat och då blev det hamburgare. Det blev även på olika rastaktiviteter, bland annat en tipspromenad där lärarna bjöd på bilder av sig själva i skolåldern.

– Vi är mycket nöjda med vår nya skola, säger Ann-Christin Larsson. Detta är en fantastisk satsning som Herrljunga kommun har gjort.

– Utemiljön är helt ny och ger möjlighet till många olika aktiviteter, och i den nya skolbyggnaden har vi fått ljusa lokaler som betyder mycket för vår arbetsmiljö. Vi har till exempel fått grupprum i anslutning till varje klassrum.

Dagen avslutades med öppet hus för föräldrar, syskon och andra intresserade. Cirka 170 intresserade passade på att besöka skolan.

Fakta om Horsbyskolan etapp 1

Byggnaden är i två plan om vardera cirka 700m² Byggnaden är i prefab betong och har en solenergianläggning på 46 kWh/p på taket. Byggnaden innehåller fyra klassrum och fyra fritidsavdelningar samt grupprum, personalarbetsplatser och teknikutrymmen.

Bygget är miljöanpassat till "Sunda hus" vilket betyder att allt material är miljödokumenterat för att göra skolan så miljöanpassad som möjligt.

Den totala kostnaden är 30 miljoner kronor, vilket motsvarar beräknad kalkyl.

Nya delen av Horsbyskolan

Cirka 170 intresserade passade på att besöka nya delen av Horsbyskolan på invigningsdagen.