Lämna ditt avfall här

Det finns fler olika ställen där du kan lämna avfall beroende på vad det är du ska slänga. Helst ska du skänka bort sådant som du inte längre behöver och som inte är trasigt.

Avfallskärl hemma

Alla boende i kommunen har hämtning av sopor. De flesta har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall för sådant som inte kan sorteras. Vilka kärl och vilken storlek du vill ha väljer du själv, läs mer om avfallsabonnemang.

Återvinningsstationen

Vid återvinningsstationen kan du lämna förpackningar och tidningar. Här hittar du återvinningsstationerna i kommunen

  • Ica Träffen, Herrljunga
  • Hemköp, Herrljunga
  • Herrljunga ÅVC
  • Od, Örumsvägen
  • Parkudden, Ljung
  • Utanför Annelund ÅVC, Reningsverket

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen akn du lämna förpackningar, farligt avfall och grovavfall. I Herrljunga kommun finns två återvinningscentraler (ÅVC), en i Herrljunga och en i Annelund. Återvinningscentralerna är bemannande. Boende i Herrljunga kommun får även lämna avfall på Tumberg ÅVC i Vårgårda. Öppettider ÅVC.öppnas i nytt fönster

Miljöbilen

Två gånger om året, vår och höst kan du lämna ditt farliga avfall till miljöbilen som stannar på några olika platser i kommunen. Tid och plats hittar du här.öppnas i nytt fönster

Insamling i butik

Här kan du lämna småelektronik och batterier

  • ICA Nära Ljung
  • Mörlanda livs

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall hemma. Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och löv. När man eldar avfall (t.ex. hushållsavfall, förpackningar och grovavfall), frigörs och bildas en rad skadliga ämnen oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna. Det påverkar miljön och människor negativt. Den som eldar avfall utsätter sig själv och andra för hälsorisker, bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.