Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

Tobaksrök hög riskfaktor

I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats, efter ohälsosamma matvanor, högt blodtryck och högt BMI (IHME Heat Map). Rökning ökar till exempelvis risken för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL.

Rökförbud

Sedan juni 2005 är det förbjudet att röka på alla serveringar inomhus där man serverar mat och dryck och dit allmänheten har tillträde. Detta gäller såväl restauranger som caféer. Ansvaret för tillsynen ligger på miljöenheten. Om man är på en servering där det förekommer rökning vänder man sig med sitt klagomål i första hand till den som är ansvarig för serveringen. I andra hand vänder man sig till miljöenheten.

Rökfritt

Det ska vara rökfritt i:

  • Skolor och på skolgårdar
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Inrikes kollektivtrafik
  • Restauranger och på andra serveringsställen
  • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
  • Lokaler som allmänheten har tillträde till