Särskilda villkor

Det finns vissa villkor vid köp av tomt. Här kan du läsa om villkoren för Södra Horsby Etapp 1.

Södra Horsby Etapp 1

Varje person får enbart köpa en tomt. Makar eller sammanboende får enbart köpa en tomt gemensamt. Tomterna säljs för bostadsändamål. Köpekontrakt kommer att innehålla villkor om att bostad måste uppföras inom en viss tid. Tomten får inte säljas vidare eftersom uppförandevillkoret då inte uppfylls.

Tomt får reserveras innan slutligt köp sker. För att reservationen ska vara giltig ska köparen erlägga en reservationsavgift på 1 000 kr. Tomten reserveras då i 3 månader. Vid köp räknas reservationsavgift bort från köpeskillingen. Om köparen inte vill förvärva tomten efter 3 månader är tomten åter tillgänglig.

Det är möjligt att stå i kö på tomter som är reserverade. Nästa person i kö får då möjlighet att köpa tomten när det första reservationen löper ut. Tomtköp får ske genom ombud med giltig fullmakt.

Köp av tomt innebär inte att bygglov eller andra tillstånd beviljas. Köpare måste söka sådana tillstånd.