Artikeln publicerades 21 februari 2018

Upphandling för ”Nybyggnation Horsbyskolan” måste göras om

Förvaltningsrätten i Jönköping har i en dom daterad 19 februari meddelat att upphandling för projekt ”Nybyggnation Horsbyskolan” ska göras om.

Upphandlingen avsåg en totalentreprenad för nybyggnation vid Horsbyskolan i Herrljunga, ett projekt som enligt tidigare plan skulle vara klart i december 2018.

Det var två firmor som lämnade anbud, och kontraktet gick till den ena firman. Då sökte den andra firman om överprövning av beslutet hos förvaltningsrätten.

– I sin dom konstaterar nu förvaltningsrätten att det varit oklarheter i anbudsunderlaget, och att detta lett till att firmorna uppfattat underlaget olika, säger Ulf Wedin, projektledare på Tekniska förvaltningen.

Kommunen överklagar inte domen

Upphandlingen kommer nu att göras om snarast.

– Vi kommer inte att överklaga domen, det kommer att gå snabbare att göra om upphandlingen, säger Ulf Wedin. Det kommer dock att innebära några månaders försening för detta projekt, och det är naturligtvis något som vi beklagar, säger Ulf Wedin.

Herrljunga kommun informerar