Artikeln publicerades 28 juni 2018

Några råd om bad vid algblomning

Visst är det härligt med sol och bad och visst är Sämsjön en fantastisk badsjö.

Men tyvärr förekommer det ibland algblomning i sjön på grund av höga halter av näringsämnen. Algblomning kan både uppkomma och försvinna snabbt. En vik med tjock ansamling av blommande alger kan dagen därpå vara helt fri från alger. Därför vill kommunen påminna om de råd som vi tidigare publicerat, så att var och en kan bedöma om bad är lämpligt eller inte. Under onsdagskvällen den 27 juni förekom enligt uppgift ingen algblomning vid Sämbadet.

Några råd:

  • Undvik badande när vattenytan täcks av en blågrön, grön eller gulgrön hinna.
  • En regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5 – 1 meter djup och någon av egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Har du ändå badat i algbemängt vatten så skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten.
  • Har du svalt större mängder algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symptom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller till matlagning. Många alggifter är värmestabil och kokning förstör inte gifterna.
Sämsjön vid algblomning

Bilden är tagen vid badet i Säm den 13 juni då det var algblomning.