Artikeln publicerades 20 juli 2018

Hjälp oss att samla information om dricksvattentillgången på landsbygden

vattenkran

Grundvattennivåerna i de små magasinen är just nu betydligt lägre än normalt. Vi har fått indikationer på att grävda vattenbrunnar på landsbygden har sinat. För att få koll på hur läget är, ber vi kommuninvånare som har vattenbrist i sina enskilda grävda vattenbrunnar att skicka in svar på några frågor.

Vi behöver svar på följande frågor:

  • Hur är statusen i din brunn? Hur många centimeter vatten finns kvar?
  • Vad är adressen till din bostad?
  • Hur många personer bor i hushållet?
  • Har du möjlighet att hämta dricksvatten hos någon bekant?
  • Skulle du ha nytta av en offentlig tappkran för påfyllnad av dunkar för dricksvatten i Herrljunga och Ljung/Annelund?
  • Skulle du ha nytta av en nödvattentank på en plats i din hemsocken (t.ex. Eggvena, Od, Eriksberg)?

Kontakt

Svaren kan skickas in per e-post till miljo@admin.herrljunga.se, eventuella frågor kan besvaras via samma e-postadress.

Miljösamverkan Östra Skaraborg har sammanställt information om åtgärder vid vattenbristlänk till annan webbplats.

Vi vill även påminna alla kommuninvånare om det bevattningsförbud som gäller för det kommunala vattnet.