Artikeln publicerades 3 augusti 2018

Förbud mot uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag

Herrljunga kommun informerar

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Spara på vattnet!

Vi vill påminna om det beslut som Länsstyrelsen fattade 5 juli om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar. Den som bevattnar utan tillstånd från Länsstyrelsen eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

Frågor och svar angående förbudet hittar du på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster