Artikeln publicerades 10 augusti 2018

Läckage av hydraulolja

Viktig information

Uppdatering: Det har läckt ut hydraulolja från ett tåg vid Herrljunga station. Oljan har runnit ner i dagvattenbrunn vilket nu har lokaliserats och stoppats. Tidigare rekommendationer att inte fiska och bada i Nossan dras därför tillbaka. Observera att det tidigare fiskeförbud, att fiska från kommunal mark i Nossan, fortfarande gäller. 

Räddningstjänsten, miljöenheten och berörda aktörer utreder eventuella konsekvenser av läckaget. Utloppet till Nossan är hittat och har blockerats. Saneringsinsatser har påbörjats.

Tidigare information:

Det har läckt ut hydraulolja från ett tåg vid Herrljunga station. Oljan har runnit ner i dagvattenbrunn vilken leder till Nossan. Vi uppmanar därför allmänheten att inte fiska eller bada i Nossan tills vidare.

Vi påminner om det förbud som råder om att hämta vatten från små och medelstora vattendrag.

Räddningstjänsten, miljöenheten och berörda aktörer utreder eventuella konsekvenser av läckaget. Saneringsinsatser har påbörjats.