Artikeln publicerades 20 augusti 2018

Nu kan du bada och fiska i Vimleån igen

Herrljunga kommun informerar

På grund av branden i lerduvefabriken den 7 augusti avrådde vi från att bada och fiska i Vimleån då det runnit släckvatten i ån. Nu tar vi bort den avrådan.

Vi avrådde allmänheten att inte bada och fiska i Vimleån då släckvattnet kan innehålla potentiellt miljöfarliga ämnen. Nu har prover kommit tillbaka och vi kan konstatera att vattnet i ån inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

Rättelse: Inga prover har tagits utan vi har tillsammans med miljöskadeavdelningen i Ulricehamns kommun gjort bedömningen att den tid som gått sedan branden har gjort att det släckvatten som runnit ut i Vimleån har spätts ut mycket och runnit vidare i vattensystemet så att det inte är någon lokal påverkan i Vimleån längre. Det som brunnit är främst material som inte sedimenteras till exempel byggnadsmaterial och mycket emballagekartong.