Artikeln publicerades 20 februari 2019

Låt inte andra ta upp ditt skräp! Lämna ditt grovavfall till våra återvinningscentraler

Dumpat skräp i närheten av Grästorpasjön.

Vi får ibland in ärenden om dumpat avfall i skogen. Nedskräpning i naturen är självklart inte tillåtet. Det är kostnadsfritt för privatpersoner som bor i Herrljunga kommun att lämna det avfall som uppkommer i samband med eget boende, till kommunens återvinningscentraler.

- Det har nyligen kommit in två ärenden där personer har dumpat skräp till exempel gamla möbler, trasigt kakel, färgburkar, glasrutor, sopsäckar, kartonger med mera. En dumpning vid Grästorpasjön anmäldes i slutet av november 2018 och en annan dumpning vid Ollestad anmäldes under februari 2019, säger miljöchef Elaine Larsson.

Elaine Larsson

Elaine Larsson, miljöchef

Det rättsliga ansvaret vid nedskräpning ligger i första hand på den som skräpat ner. Men när det inte går att bevisa vem som bär skulden för nedskräpningen så ligger ansvaret istället på markägaren och/eller kommunen. I många fall så ställer markägaren upp och kör skräpet till återvinningscentralen utan ersättning.

- Vi på miljöenheten vet att det finns betydligt fler fall än de som vi får kännedom om. Fall där markägaren suckar, hämtar sin släpkärra och kör det tippade skräpet till återvinningscentralen på eget initiativ. Vi vill därför passa på att tacka alla fantastiska kommuninvånare som hjälper till att städa i naturen när tanklösa människor har skräpat ner, avslutar miljöchef Elaine Larsson.

Så låt inte någon annan plocka upp efter dig, lämna ditt avfall till återvinningscentralen! Öppettider för återvinningscentralerna finns på vår webbplats.