Artikeln publicerades 8 april 2019

Informationsmöte om framtida anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Sämsholmsområdet

På söndagsförmiddagen ordnades ett informationsmöte på Sämsholm gällande planer om framtida anslutning till det kommunala VA-nätet i området.

– När det ligger tillräckligt många hus inom ett område, så är det kommunens skyldighet att förse fastigheterna med vatten och avlopp, berättar Elaine Larsson, samhällsutvecklare på Herrljunga kommun, som tillsammans med Tord Ottergren, Herrljunga Vatten, och Gunnar Andersson, kommunalråd, höll i mötet.

– Rättspraxis har satt gränsen vid ungefär 35 hus i ett samlat område, och vid Sämsholm finns det cirka 100 hus som ligger samlade.

Ett 80-tal husägare kom till mötet, och fick bland annat information om arbetet med den VA-plan som kommunfullmäktige i Herrljunga ska ta ställning till den 5 maj.

– I VA-planen ska det ingå en tidsplan och vårt möte på söndagen hade bland annat som syfte att vi skulle få ta del av husägarnas synpunkter, säger Elaine Larsson. Om vi inte har en tidsplan så kan vi få ett föreläggande från Länsstyrelsen, och då kan det bli både dyrt och bråttom.

Att installera kommunalt vatten och avlopp skulle i dagsläget kosta knappt 100 000 kronor per hus.

– Vi förstår att de som nyligen installerat egna reningsanläggningar kan opponera sig, men det finns möjlighet att få ersättning för installationer som är yngre än tio år.

– Det här är en åtgärd för en hållbar utveckling och den är också bra för den framtida utvecklingen i området runt Sämsjön och dess attraktivitet.

På mötet gavs också tillfälle att ställa frågor.

– Mitt intryck är att det finns en förståelse för att kommunalt vatten och avlopp behövs, och att alla parter är måna om sjön och att försöka förbättra vattenkvaliteten, vilket kändes väldigt positivt, säger Elaine Larsson.

Många av de synpunkter som kom fram vid mötet handlade om att fler hus runt sjön borde ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det fanns även synpunkter som handlade om vad lantbrukarna runt sjön gör för att minimera övergödningen. Kommunen kommer att jobba vidare med båda frågorna.

Sämsjön

På söndagsförmiddagen ordnades ett informationsmöte gällande planer om framtida anslutning till det kommunala VA-nätet i området runt Sämsjön, framför allt Sämsholm.