Artikeln publicerades 28 maj 2019

Ljungs vattenskyddsområde upphävt

Vattenskyddsområdet från 1972 har upphävts av Länsstyrelsen. Detta innebär en viss förenklad handläggning av miljöärenden i närområdet.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat område som har betydelse för en vattentäkt. Till varje vattenskyddsområde finns ett antal föreskrifter som du måste följa.

Ljungs vattenskyddsområde var cirka 500 kvadratmeter stort och låg inne i Ljungs samhälle. Det inrättades av Länsstyrelsen 1972 eftersom Ljungs samhälle tog sitt kommunala dricksvatten ur en brunn som låg strax norr om Ljung.

Varför upphävs det?

Vattentäkten har inte använts på över 20 år eftersom Annelunds vattentäkt kopplades in som vattentäkt för både Annelunds och Ljungs samhälle. Tidigare har Ljungs vattentäkt varit reservvattentäkt för Annelunds vattentäkt, men 2017 anlades en överföringsledning från Ölanda. Det gjorde att Ölanda vattentäkt ersatte Ljungs vattentäkt som reservvattentäkt för Annelund.

Vad innebär detta för närområdet?

Föreskrifterna från 1972 upphävs. Det innebär till exempel att det inte längre krävs tillstånd för att inrätta bergvärme, utan efter upphävandet räcker det med en anmälan. En annan förändring är att det inte längre krävs tillstånd från kommunen för att anlägga gödselplattor till djurstallar.

Herrljunga kommun informerar