Artikeln publicerades 24 juni 2019

Utökat rökförbud

Herrljunga kommun informerar

Den första juli 2019 träder den nya tobakslagen, 2018:2088, ikraft och innebär bland annat tillståndsplikt för tobaksförsäljning och fler rökfria miljöer. Rökförbudet utvidgas även till att gälla vattenpipor, elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Syftet med det utökade rökförbudet är att minska den sociala exponeringen för rökning och därmed avnormalisera rökningen. Ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus gör att platserna blir mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök som exempelvis barn, vars luftvägar är särskilt känsliga.

Ansvar för skyltning

Det är den som ansvarar för lokalerna eller ett utrymme som är skyldig att se till att rökförbudet efterlevs. Den som är ansvarig ska genom skyltning informera om rökförbudet och se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

De lokaler och utrymmen som nu omfattas av det utökade rökförbudet är:

  • På uteserveringar.
  • På perronger, hållplatser och taxizoner.
  • På skolgårdar och lekplatser på förskolor och fritidshem.
  • I lokaler för hälso- och sjukvård.
  • I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder.
  • På inhägnade idrottsplatser.
  • Vid entréer där allmänheten har tillträde. Du får alltså inte ta en cigarett utanför en affär.

Mer information om rökförbudet kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.