Artikeln publicerades 29 juli 2019

Tjänligt vatten med anmärkning i Jämnesjön

Fotot visar vy över jämnesjön med någon mindre tall vid sidan av bilden.

Uppdaterad information: provresultat (fredag 2 augusti) visar att vattnet fortfarande är tjänligt med anmärkning på grund av något förhöjda halter av kolibakterier, enligt provtagning från Herrljunga kommuns miljöenhet. Det går bra att bada, men du bör undvika att få i dig vattnet.

Tjänligt vatten med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.

Herrljunga kommun har tagit ett prov på kommunens sida av sjön efter Essunga kommun informerat om föhöjda värden på andra sidan av sjön. Vi vet i dagsläget inte varför värdet är förhöjt.

Tidigare info,
Måndag 29 juli, kl 15:45

Tjänligt vatten med anmärkning i Jämnesjön

Nya provresultat (måndag 29 juli) visar att vattnet nu är tjänligt med anmärkning på grund av något förhöjda halter av kolibakterier. Det går bra att bada, men du bör undvika att få i dig vattnet.

Essunga kommun kommer att ta ytterligare ett omprov och Herrljunga kommun kommer ta ett prov på kommunens sida av sjön.

Måndag 29 juli, kl 10:30.

Avrådan från bad i Jämnesjön

Prover tagna av Essunga kommun visar på otjänligt vatten i Jämnesjön. Vattenanalysen som genomförts visar på förhöjda bakteriehalter.

Vi vet i dagsläget inte orsaken till de förhöjda bakteriehalterna. Nya vattenprov har tagits av Essunga kommun. Herrljunga kommuns miljöenhet kommer även att ta vattenprover på kommunens sida av Jämnesjön.

En lista på de badplatser där kommuner tar prover och karta var de finns, finner du på myndigheten Hav och vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen uppdateras löpande.