Artikeln publicerades 30 oktober 2019

Returmera till enfamiljshushåll kommer att upphöra

Förändringen innebär att Ragnsells kommunpartner 2020-01-01 upphör med hämtning av förpackningar och tidningar hemma hos enfamiljshushåll. Alla abonnenter som berörs kommer att få brev hemskickade med information.

Anledningen till att tjänsten upphör är dels att producenternas mottagningsanläggningar inte längre godtar mottagning av förpackningar i påsar/säckar, utan materialet måste var löst synligt för att uppfylla kvalitets och renhetskrav. Dels är den manuella hanteringen/lastningen på varje hämtställe inte längre är godkänt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

- Vi beklagar att vi inte kan erbjuda Returmera längre, vi har sett det som en god service och ett bra komplement till förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer, säger renhållningschef Mikael Johnsson.

Även om tjänsten upphör så ber vi abonnenter fortsätta med sorteringen och lämna till de obemannade återvinningsstationerna eller bemannande återvinningscentralerna. Ragn-Sells erbjuder samtliga abonnenter att behålla glashinkarna för fortsatt egen hantering av källsorterat glas.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring detta? Kontakta renhållningschef Mikael Johnsson, tfn 0322-60 06 47.