Artikeln publicerades 11 december 2019

Abonnemangskontroll

Alla bostäder, både permanentbostäder och fritidshus, ska ha ordnad avfallshämtning. I Herrljunga kommun är det Ragnsells KommunPartner AB som hämtar ditt hushållsavfall.

Matavfallsbilen

Just nu bedriver kommunens renhållningsavdelning abonnemangskontroll vilket innebär att vi kontrollerar att ditt hushåll har relevant avfallsabonnemang.

Om abonnemang saknas kommer du som bostadsinnehavare att kontaktas. Dispens för uppehåll i avfallshämtning eller utglesat tömningsintervall kan du söka hos miljöenheten i kommunen mot en handläggningsavgift.

Om du som fastighetsägare har funderingar kring ditt avfallsabonnemang är du alltid välkommen att kontakta Ragnsells Kommunpartners kundtjänst på 010-723 23 23.

Frågor som rör själva kontrollen, kontakta kommunens renhållningsavdelning via kommunens växel 0513-170 00.